Press release (in Danish)

Hvordan skal journalister uddannes i fremtiden?

Journalist Janne Aagaard har foreløbigt fået tildelt 160.000 kr. til projektet Fremtidens journalistiske værktøjskasse fra blandt andre Aarhus Stiftstidendes Fond og Familien Hede Nielsens Fond.

”Hvad er journalistikkens kernekompetencer, og hvordan sikrer vi fagets overlevelse til gavn for et levende demokrati? Det vil jeg bruge det kommende år på at undersøge, og det er en uhørt glæde at få lov til at fordybe mig i det emne, jeg har arbejdet med i snart et tiår,” siger Janne Aagaard.

Sikre journalister forbliver attraktive

Hun er uddannet journalist fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole (1998) med en Master-grad i journalistik fra australske University of Queensland (2005). Janne Aagaard vil være grundforsker i fagets dna for at kunne identificere retninger til fremtidens journalistiske værktøjskasse.

Siden hjemkomsten fra Australien har Janne Aagaard løbende undervist, dels på DJMX, og er fortsat ekstern lektor på IT-universitet, ligesom hun har gæsteforelæst på CBS. I dag driver hun kursusvirksomheden Mediekursus.dk, der har studiekurser og specialiserede podcast-kurser rettet mod journalister og kommunikationsfolk.

”Jeg fik ideen for et par år siden, da jeg hjalp et PR-bureau med at kortlægge redaktørers største frygt og udfordringer i seks forskellige lande. De data gav et fingerpeg om tre forskellige typer journalister i fremtiden, og de arketyper vil jeg bygge videre på”, fortæller Janne Aagaard.

Digitalisering og demokrati

Projektet skal sikre en bedre uddannelse af journalister fremover, så vi bliver i stand til inddrage befolkningen bedre, etablere blivende og sunde forretningsmæssige medier, der udvikler sig i takt med den stigende digitalisering.

Journalister er ikke længere så attraktiv en faggruppe, fx kan det ses ved et stort fald i løn for nyuddannede og de tiltagende forringede arbejdsvilkår for en stadig voksende gruppe af freelancere. Andre kompetencer efterspørges, også af mediebranchen selv, især indenfor digitale færdigheder, forretningsudvikling og sociale medier og marketing.

”I flere år har jeg hjulpet ITU-studerende med at ideudvikle nye digitale platforme til danske medier, og de processer har givet mig indsigt i metoder, som få journalister bruger så som design thinking og NABC-modellen. Det er afgørende, vi journalister tænker langt mere tværfagligt, siger Janne Aagaard.

Følg projektet på nettet

En række uddannelsesinstitutioner – både SDU , RUC og DJMX – har givet (moralsk) støtte til projektet ligesom både Dansk Journalistforbund og Danske Medier har bakket op om projektet. Janne Aagaard vil løbende inddrage kredsen af samarbejdspartnere i arbejdet, og hele projektet kan for alle interesserede følges på futureofjournalism.dk, hvor månedlige opdateringer fra august vil sikre projektets transparens.

”Arbejdssproget bliver på engelsk af den simple grund, at vi må søge både danske og udenlandske inspiratorer, når det handler om at finde den rette vej fremad for journalistuddannelsen

Projektet skal munde ud i en hvidbog og – håber Janne Aagaard – på længere sigt en konference til uddannelsesinstitutioner, mediebranchens ledere og ejerkreds, forskere i journalistisk, journaliststuderende samt fagfæller med interesse for efteruddannelse og grunduddannelser. Foreløbigt forventer hun, at projektet løber et år frem.

 

Leave a Reply